ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYASI

Entegre devre, elektronik bir işlevi veya bunun yanında diğer fonksiyonları yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılardan bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş  ara veya  son formdaki ürünü ifade eder. “Entegre Devre Topoğrafyası”, entegre devreyi oluşturan…

PATENT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Patent Başvurusu tek bir sahip tarafından yapılabildiği gibi birden çok şahıs tarafından ve birden çok tüzel kişilik tarafından yapılabilmektedir. Sadece vekaletname ile yapılan patent başvuruları için fiziki evraklara gerek kalmayacaktır. Şirket ve şahıs bilgileri Türk Patent Marka Kurumu veri bankalarına kayıt edilecektir. Aşağıda belirtilen evraklarda ki bilgiler, patent başvurusu için…

PATENT ARAŞTIRMA

PATENT ARAŞTIRMA Patent başvurusu yapılmadan önce patent başvurusu yapılacak ürün hakkında patent ön araştırması yapılabilmektedir. Bu durumda başvurulan ülkede ya da farklı ülkelerde patentin daha önce tescili olup olmadığı ya da başvuru yapılıp yapılmadığı anlaşılabilecektir. Patent araştırmaları ancak patent başvurusu yapmış olduğunu düşünebileceğimiz firma isimleri ya da şahıs isimleri ve…

PATENT BAŞVURUSU

PATENT BAŞVURUSU Halk arasında patent başvurusu ile marka başvurusu sıklıkla karıştırılmaktadır. Şirket/firma ismi, ürün, mal adı, logo, amblem tescilleri için markanın nasıl alınacağını açıklayan marka tescil sayfasına bakınız. Patent alınabilmesi için öncelikle buluşun hangi tür patentin konusu olduğu tespit edilmelidir. Patent başvuruları sonrasında patent ya da faydalı model belgelerine sahibi…

PATENT NEDİR

PATENT NEDİR Patent, icat edilen buluşun, kişiye ya da kişilere belirli bir süre içinde kullanma, satma, kiralama gibi mülkiyetine ayrılmış devlet tarafından verilen yasal belgedir. Bir başka deyişle sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme yoluyla sahibine tanınan…