TASARIM BAŞVURU FORMU

Tasarım başvuruları, ürünlerin görselliğini koruyacağındanfotoğrafları ile başvurulur. Bu fotoğraflar usulüne uygun tarifnameler ilehazırlanıp tescil sürecine hazır hale getirilir. Aşağıda tasarımlarınızın resimlerini arka fon tek renk olacakşekilde belirgin olarak ekleyiniz. Eklenen tasarım resimlerini yayınlayıpofisimizden bilgi alabilir ya da başvurusunu yapacağınız tasarımlarıuzmanlarımızın uygun hale getirip tescil sürecine dahil edebilirsiniz. Uygun olmayan resimler…

TASARIM BAŞVURUSU

Tasarım başvuruları, ürünlerin görselliğini koruyacağından fotoğrafları ile başvurulur. Bu fotoğraflar usulüne uygun tarifnameler ile hazırlanıp tescil sürecine hazır hale getirilir. Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip tasarımlar belge verilerek korunur. Birleşik bir ürünün bir parçası ile ilgili tasarımın kendisi yeni ise ve ayırt edici bir niteliğe sahipse ayrıca korumadan yararlanır….

TASARIM NEDİR

Tasarım bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü, ifade eder. Bir tasarımın koruma altına alınabilmesi için yenilik ve *ayırt edici niteliğe sahip olması gerekmektedir. *ayırt edici nitelik: Bir tasarımın ayırt edici…