OAPI ve ARIPO MARKA – PATENT – TASARIM TESCİLİ

OAPI (Afrika Fikri Mülkiyet Örgütü) ve ARIPO (Afrika Bölgesel Fikri Mülkiyet Teşkilatı) Afrika’nın iki bölgesel marka ve patent sistemidir. Güney Afrika, Nijerya ve Mısır’daki daha büyük Afrika ekonomileri bölgesel sistemlerin bir parçasını oluşturmasa da OAPI ve ARIPO sistemi toplam 35 Afrika ülkesine marka ve patent korumasını nispeten ucuz, kolay ve…

LAHEY ANLAŞMASI TASARIM BAŞVURUSU

LAHEY ANLAŞMASI TASARIM BAŞVURUSU (The Hague Agreement) Lahey sistemi tasarım başvurusu Türkiye’nin akit taraf olduğu tek tasarım patenti anlaşmasıdır. En geniş kapsamlı üye sayısı en fazla olan tasarım başvurusudur. Diğer tasarım başvuruları Avrupa Birliği üye ülkelerini ve Afrika Ülkelerini kapsamaktadır. Lahey sisteminde 68 akit taraf bulunmaktadır. Akit taraf için de…

YURT DIŞI TASARIM TESCİLİ

Uluslararası tasarım tescili  doğrudan ayrı ayrı ülkelere başvuru, protokol ve anlaşmalar yolu ile başvurular şeklinde başvuru sahibinin koşullarına ve tercihine göre yapılmaktadır. Bazı başvurular aynı korumaları sağlamasına rağmen daha maliyetli olabilmektedir. İstisnai durumlarda, başvuru sahipleri içinde bulunduğu şartlar neticesinde daha maliyetli olan başvuruları tercih etmekte kalmaktadır. Avrupa Topluluk Tasarım Başvurusu…

EPC Sistemi

EPC Sistemi (European Patent Convention – Avrupa Patent Sözleşmesi) Tüm işlemler EPO’da  (Avrupa Patent Ofisi) yürütüldüğünden EPC yolu ile alınan patente EPO patent de denilmektedir. Toplam 38  üye ve 2 ortak üye mevcuttur. AB’ye (Avrupa Birliği) üye ülkeler ve üye olmayan bazı Avrupa ülkeleri de bulunmaktadır. İngilizce, Fransızca, Almanca başvuru…

PCT SİSTEMİ

PCT SİSTEMİ (Patent Cooperation Treaty – Patent İşbirliği Anlaşması) Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) sisteminde bir buluşun birden çok ülkede korunması istendiği takdirde, bunu kolaylaştırmak ve ekonomik hale getirmek amacıyla üye ülkelerin yapmış olduğu bir anlaşmadır. Pct sistemi kapsamında 152 üye ülke içinde başvuru yapılabilir. Başvuru sahibi  üye ülkelerden sadece kendi…

TOPLULUK MARKA BAŞVURUSU (CTM)

Topluluk markasının tescili için, başvurunun topluluğa dahil tüm ülkelerde tescil edilebilir nitelikte olması gerekir. Başvurular üye ülke ofislerince ayrı ayrı değerlendirildiğinden, yalnızca bir ülkenin vereceği red kararı dahi Topluluk Markasının tescilini imkansız kılar. CTM TOPLULUK MARKA BAŞVURUSU İLE KORUMA SAĞLANAN ÜLKELER Topluluk Markasının Avantajları Topluluk sınırları dahilinde tek bir koruma…

Madrid Protokolü Yurt Dışı Marka Tescili

Yurt dışı marka başvuruları iki yoldan yapılmaktadır. Türkiye’den başka ülkelere marka tescil başvurusu, (doğrudan ulusal başvuru) ve marka başvurusunda uluslararası anlaşmalar yolu (Madrid Protokolü) Ekonomik yönden uluslararası anlaşmalar yolu ile daha avantajlı marka başvurusu yapılabilmekteyken bazı özel durumlardan dolayı doğrudan ulusal başvuru da tercih meselesi olmaktadır. Tabi ki burada önemli…

ULUSLARARASI MARKA BAŞVURU FORMU

Marka başvurusu yapacağınız sınıfları aşağıdaki kutucuklardaki başlıklardan seçiniz, başvurusunu yapacağınız markanın korunacağı mallar ya da hizmetler aşağıdaki kutucuklarda yoksa marka mal ve hizmet sınıfları listesine bakıp listeden seçiniz. Yönlendirildiğiniz resmi marka sınıflarında mal ya da hizmet emtiaları yine görünmüyorsa ofisimize danışıp sınıfınızı ve sayısını belirleyiniz. Başvurusunu düşündüğünüz ülkeleri seçiniz. Seçtiğiniz…