Marka Başvuru

COĞRAFİ İŞARET HUKUKU BAŞVURULARI

COĞRAFİ İŞARET HUKUKU BAŞVURULARI

Coğrafi işaretlerin korunması hakkında 555 sayılı KHK kararname de belirtilen hükümsüzlük ve ceza davaları mevcuttur.

COĞRAFİ İŞARETİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

 • Herkes tarafından istenebilir.

-coğrafi işaret kanunu için tıklayın-

Coğrafi İşaretin Hükümsüzlük Nedenleri

 • KHK 3,5 ve 8. Maddelerdeki koruma şartlarına sahip değilse..
 • Tescil sahibi, 7.maddede belirtilen hak sahibi değilse (üretici, tüketici dernekleri, konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları) (dava, geçek hak sahibi tarafından açılmalıdır)
 • maddedeki denetim işlemleri yeterince yerine getirilmemişse..

Coğrafi İşaret Hakkına Tecavüz

 • Tescilli adın dolaylı ya da dolaysız olarak ticari amaçla kullanımı.
 • Sözcük olarak gerçek coğrafi işareti ifade etmekle birlikte halkta ürünün başka yer kaynaklı olduğu izlenimi bırakan kullanım.
 • Ürünle ilgili ambalaj, reklam, tanıtım vs. belgede doğal nitelik ya da özellikleri ile menşei hakkında yanıltıcı açıklama bulunması.
 • Yukarıdaki fiillere yardım, iştirak.
 • Kendisinde bulunan tecavüz konusu malın nasıl sağlandığı bildirmemek.

Coğrafi İşaret Hakkına Tecavüz Halinde Ceza Hükümleri

 • Coğrafi İşaret hakkına tecavüz halinde ceza yaptırımı da 555s. KHK 24/A maddesinde düzenlenmiştir.
 • Yargıtay 7.CD nin kararına göre suç sayılan eylemler KHK ile düzenlendiğinden yasası coğrafi işaret yasası çıkana kadar cezaya ilişkin maddelerin işlerliği yoktur.
 • Ancak, haksız rekabet iddiasına karşı soruşturma yapılabileceğini düşünürüm.

Tazminat

 • İhale neden olan davalı kusurlu kişiler, hak sahibinin zararını tazmin etmekle yükümlüdür.