LAHEY ANLAŞMASI TASARIM BAŞVURUSU

LAHEY ANLAŞMASI TASARIM BAŞVURUSU (The Hague Agreement)

Lahey sistemi tasarım başvurusu Türkiye’nin akit taraf olduğu tek tasarım patenti anlaşmasıdır. En geniş kapsamlı üye sayısı en fazla olan tasarım başvurusudur. Diğer tasarım başvuruları Avrupa Birliği üye ülkelerini ve Afrika Ülkelerini kapsamaktadır. Lahey sisteminde 68 akit taraf bulunmaktadır. Akit taraf için de OAPI (Afrika Birliği)  17 üyesi Avrupa Topluluğu 28 üyesi olan ülkelerde mevcuttur.

 • Tek bir başvuru ile birçok ülkeye tescil başvurusu yapma olanağı
 • Her ülke kendi ulusal mevzuatında başvuruları inceler
 • Koruma her ülkenin kendi ulusal mevzuatına göre gerçekleşir
 • Sadece anlaşmaya taraf ülkelerde uluslararası başvuru yapılabilir
 • Anlaşma ile ilgili işlemler WIPO (Uluslararası Büro) tarafından yürütülür
 • Tescil sonrası işlemler tüm ülkelerde tek bir dilekçe ile yapılır
 • Lahey Anlaşması 3 ayrı uluslararası anlaşmadan oluşmaktadır.
 • 1934 Londra Metni
 • 1960 Lahey Metni
 • 1999 Cenevre Metni (Türkiye bu metine taraftır)

Tasarımların Uluslararası Korunmasına İlişkin Lahey Anlaşması

1934 Londra Metni:

 • Başvurular doğrudan Uluslararası Büro’ya (WIPO) yapılır
 • Ürün örneği verilmesi zorunludur. Görsel anlatım verilmesi zorunlu değildir, görsel anlatımlar yayınlanmaz
 • Tescil sistemi olmayıp, Uluslararası Depozit (emanet ya da saklama) sistemidir.
 • Sadece bibliyografik bilgiler yayınlanır
 • Başvuru dili sadece Fransızcadır
 • Başvurular mühürlü ya da açık zarf içinde saklanır
 • Tescil başvurusu yapılacak tasarımlarda sayı olarak herhangi bir kısıtlama olamaması
 • Koruma süresi 2 bölümden oluşur ve 15 yıldır
 • Bir kez yenileme yapılabilir
 • Tarifname ve tasarımcı bilgileri verilmez
 • Yayın ertelemesi mümkün değildir
 • Çoklu başvuruda farklı sınıflarda tasarım olabilir
 • Ülkelere bakılmaksızın temel ücret ödenir
 • Ülkeler başvuruyu red edemez
 • Başvuru aynı anda anlaşmanın diğer metinlerine göre de yapılmış ise yayın erteleme talebi reddedilir.

1960 Lahey Metni:

 • Üye sayısı en çok olan metindir
 • Görsel anlatımların sunulması zorunludur
 • Tarifname ve tasarımcı bilgileri verilmesi gereklidir
 • En fazla 12 ay yayın erteleme talebi
 • Koruma talep edilen ülkelerin belirtilmesi şartı getirilmiştir
 • Çoklu başvurular sadece aynı sınıfa ait tasarımlar için yapılabilir
 • Yayınlarda bibliyografik bilgilerle birlikte, görsel anlatımlarda yer alır
 • Ülkeler için red yetkisi
 • Maksimum koruma süresi 25 yıl
 • Başvuru dili Fransızca ya da İngilizce

1999 Cenevre Metni: (Türkiye’nin taraf olduğu metin)

İki temel amaç:

 • Uluslararası Kuruluşlar ve yenilik araştırması yapan ülkelerin sisteme katılımını sağlayarak üye sayısını artırmak
 • Sistemi ekonomik ve basit hale getirerek, başvuru sahipleri için kolay kullanılır hale getirmek

1999 Cenevre Metni ile getirilen yenilikler:

 • Anlaşmanın adı değiştirilmiştir.
 • Anlaşamaya taraf olma hakkı genişletilmiştir
 • Metin çerçevesinde başvuru yapma hakkı (Mutat Mesken)
 • Başvuru sahibinin taraf ülkesi (Applicant’s Contracting Party)
 • Uluslararası Başvurunun tarihi ve Uluslararası Tescil Tarihi
 • Ülkelere ilişkin standart ya da istisnai ücretler seçeneği
 • Yayın
 • Red bildirim süresi (yayından itibaren 12 ay)
 • Deklarasyon bildirimler

Lahey Anlaşması kapsamında kimler başvuru yapabilir?

 • Anlaşmaya taraf ülke vatandaşları
 • Anlaşmaya taraf ülkelerden herhangi birinde ikamet eden gerçek ve tüzel kişiler
 • Anlaşmaya taraf ülkelerden herhangi birinde gerçek ve etkin bir sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler

Lahey Anlaşması başvurusunun, önceki bir başvuru ya da tescile dayanması şart mı?

 • HAYIR ( Madrid Protokolünde aranan ŞART Lahey anlaşmasında YOKTUR. PCT (yurt dışı patent sistemi) ile aynıdır.
 • Lahey Anlaşmasına göre yapılacak başvuru doğrudan ve ilk kez yapılabilir
 • Anlaşmaya taraf ülkelerden herhangi birinde ikamet eden gerçek ve tüzel kişiler
 • Anlaşmaya taraf ülkelerden herhangi birinde gerçek ve etkin bir sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler

Lahey Anlaşması Kapsamında Çoklu Tasarım Başvurusu

 • Lahey Anlaşmasına göre yapılacak bir endüstriyel tasarım başvurusu, ÇOKLU BAŞVURU olarak en çok 100 tasarım için yapılabilir.
 • Çoklu başvuruya konu tasarımların tümünün Locarno Anlaşmasında belirtilen sınıflardan sadece birinde olması (AYNI SINIFTA) şarttır. (MONO CLASS)

Lahey Anlaşması koruma süresi: Uluslararası tescil başvuru tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir. Ülke mevzuatına göre bir veya birden çok kez 5’er yıllık periyotlarla yenilenebilir. Yenilenerek uzatılan koruma süresi, ilgili ülke mevzuatının öngördüğü maksimum koruma süresini aşamaz. Örneğin; bazı ülkelerde maksimum süre 15 yıl ise o ülkedeki koruma 15 yılı aşamaz.