PATENT BAŞVURUSU

 

Halk arasında patent başvurusu ile marka başvurusu sıklıkla karıştırılmaktadır. Şirket/firma ismi, ürün, mal adı, logo, amblem tescilleri için markanın nasıl alınacağını açıklayan marka tescil sayfasına bakınız.

Patent alınabilmesi için öncelikle buluşun hangi tür patentin konusu olduğu tespit edilmelidir. Patent başvuruları sonrasında patent ya da faydalı model belgelerine sahibi olunur. Bunların yanısıra halk arasında tasarım patenti olarak bahsedilen endüstriyel tasarım tescili için tasarım tescili sayfasına bakınız.

 

PATENT ÇEŞİTLERİ

Patent başvuruları üç şekilde gerçekleştirilir. Üç çeşit patent başvurusu ile korunabilmektedir. İlk ikisi patent başvurusu ile incelemeli ya da incelemesiz patent başvurusu olarak yapılmaktadır. Son olarak faydalı model başvurusu ile bahsedilen üç çeşit patent başvurusu yapılabilmektedir.

  • İncelemeli Patent Başvurusu: Aralarında Türk Patent ve Marka Kurumu’nun da olduğu belirli patent ofislerinde patent başvurusunun incelenmesiyle elde edilen araştırma raporuna dayanılarak verilen patent başvurusudur. 20 yıl koruma sağlar. Koruma süresi uzatılmaz.
  • İncelemesiz Patent Başvurusu: 7 yıl koruma hakkı veren patent başvuru sistemidir. Patent başvuru sahibi, buluş sahibi ya da 3.taraf kişiler 7 yıllık koruma süresi içerisinde inceleme talebinde bulunabilir. Araştırma raporu olumlu olması durumunda patent başvurusu yapılan tarih esas alınarak 20 yıl koruma sağlayan incelemeli patent belgesi verilir.
  • Faydalı Model Başvurusu: 10 yıl koruma hakkı veren patent başvuru sistemidir. İncelemeli ve incelemesiz patent başvuru sistemine göre daha az maliyetle ve kısa sürede alınabilir.

Faydalı Model ve Patent Farkı:

Her ikisinde de yenilik, sanayide uygulanabilirlik kriteri aranırken faydalı model başvurularında tescil edilmesi için patent başvurularında aranan tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz. Tekniğin bilinen durumunu aşma kriteri patent tescilinde aranır. Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.

Tekniğin bilinen durumu: Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı ve sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur.

Patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayınlanmış olan ve patent başvuru tarihinden önceki tarihli Türk Patent ve faydalı model belgesi başvurularının yayınlanan ilk metinleri, tekniğin bilinen durumuna dahildir.

Patent ve faydalı model kriterlerine bakıldığında faydalı model daha önce patent belgesi ya da faydalı model belgesi almış bir patentin geliştirilip teknik bir soruna çözüm getirilerek yenilik kazanması ile elde edilebilir.

Yenilik değerlendirilmesi: İstemde korunmak istenen teknik unsurlar, önceki teknikte yer alan doküman ile karşılaştırılır. Önceki teknikte açıklanan bilgilerin, istemde belirtilen ve korunmak istenen unsurları net olarak içerip içermediği değerlendirilir. Önceki tekniğe ait birden çok dökümanın birleştirilerek değerlendirilmesi söz konusu değildir.

İstem ?

Buluşun korunması istenilen unsurlarını tanımlar. Korunması istenilen buluş konusunun teknik özelliklerini tanımlar. İstem veya istemlerin dayanağı tarifnamedir. İstem veya istemler tanımlanan buluşun kapsamını aşamaz. Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yazılır.

Önceki Teknik ?

Tekniğin bilinen durumuna göre değerlendirilecek konu olan konu, başvuruya konu buluş ve başvurudaki istemlerdir.

Tekniğin bilinen durumunda dahil olması nedeniyle yeniliği ortadan kaldırılacak açıklamalar, yazılı, sözlü, kullanım veya herhangi bir şekilde gerçekleşebilir.

Buluş konusu ve istemlerdeki unsurlar tekniğin bilinen durumuna dahil olan dökümanlardaki unsurların her biri ile ayrı ayrı karşılaştırılır.

Yenilik değerlendirilmesinde, istemlerdeki unsurların açıkça söz konusu dökümanlarda açıklanıp açıklanmadığı değerlendirilir.

Başvuruya konu buluşta ve önceki dökümanlardaki, çözümü amaçlanan problem ve problemin çözümünde uygulanan yaklaşım dikkate alınır.

Değerlendirmelerde görüşü alınacak kişi, tekniğin ilgili alanında uzman kişidir.

Sanayiye uygulanabilir olma: Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

 

Patent Başvurusunun Hazırlanması

Patent başvurusu 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yönetmeliklerine ve değişikliklerine eksiksiz şekilde uygun hazırlanması gerekmektedir. Uygun olarak hazırlanan patent başvurularında dahi başvuru sahibinin başvuracağı patenti hukuki çerçevede tüm alternatif yapılandırmalara ve benzerlerine karşı korunması sağlanamayabilir. Ofisimiz tescile uygun bir patent başvuru dökümanı hazırlaması yanında hukuki açıdan tam koruma sağlayacak başvuru hazırlanmaktadır.

Başvuru sahibinin patent başvurusunun nasıl bir koruma sağlayacağı, konusunda uzman patent uzmanlarımız, Türk Patent ve Marka Kurumu siciline kayıtlı patent vekilleri ve Fikri Sınai Haklar Hukuku konusunda uzman avukatlar ile değerlendirilerek belirlenir. Bu sayede başvuru sahibi patent başvurusu öncesi elde edeceği hakları eksiklikleri ya da riskleri ile önceden ücretsiz tespit edebilir.

 

Kimler Patent / FM Başvurusu Yapabilir

  • TC vatandaşları
  • Türkiye’de ikamet eden kişiler
  • Türkiye’de sınai veya ticari faaliyette bulunan kişiler
  • Paris sözleşmesi veya DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) Anlaşmasına taraf ülke vatandaşları
  • Karşılıklılık ilkesi kapsamında Türk vatandaşlarına paten koruması hakkı tanıyan ülke vatandaşları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir