Marka Başvuru

TOPLULUK MARKA BAŞVURUSU (CTM)

TOPLULUK MARKA BAŞVURUSU (CTM)

Topluluk markasının tescili için, başvurunun topluluğa dahil tüm ülkelerde tescil edilebilir nitelikte olması gerekir. Başvurular üye ülke ofislerince ayrı ayrı değerlendirildiğinden, yalnızca bir ülkenin vereceği red kararı dahi Topluluk Markasının tescilini imkansız kılar.

Topluluk Markasının Avantajları

  • Topluluk sınırları dahilinde tek bir koruma hakkı söz konusu olduğundan, idari işlemler basitleşmektedir.
  • Tek Pazar içinde malların serbest dolaşımının aksamadan sürdürülebilmesini sağlar.
  • Mevcut ulusal markaların Topluluk markasına dönüştürülebilmesini sağlar.
  • AB’ye sonradan katılacak ülkelerde de otomatik olarak tescil sağlar.

Topluluk Markası Uluslararası Tescil (Madrid Protokolü)