TOPLULUK MARKA BAŞVURUSU (CTM)

Topluluk markasının tescili için, başvurunun topluluğa dahil tüm ülkelerde tescil edilebilir nitelikte olması gerekir. Başvurular üye ülke ofislerince ayrı ayrı değerlendirildiğinden, yalnızca bir ülkenin vereceği red kararı dahi Topluluk Markasının tescilini imkansız kılar.

CTM TOPLULUK MARKA BAŞVURUSU İLE KORUMA SAĞLANAN ÜLKELER

Topluluk Markasının Avantajları

  • Topluluk sınırları dahilinde tek bir koruma hakkı söz konusu olduğundan, idari işlemler basitleşmektedir.
  • Tek Pazar içinde malların serbest dolaşımının aksamadan sürdürülebilmesini sağlar.
  • Mevcut ulusal markaların Topluluk markasına dönüştürülebilmesini sağlar.
  • AB’ye sonradan katılacak ülkelerde de otomatik olarak tescil sağlar.

Topluluk Markası                             Uluslararası Tescil (Madrid Protokolü)