Lahey Anlaşması Tasarım Başvurusu YURTDIŞI

Lahey Anlaşması Tasarım Başvurusu

Lahey sistemi tasarım başvurusu Türkiye’nin akit taraf olduğu tek tasarım patenti anlaşmasıdır. En geniş kapsamlı üye sayısı en fazla olan tasarım başvurusudur. Diğer tasarım başvuruları Avrupa Birliği üye ülkelerini ve Afrika Ülkelerini kapsamaktadır. Lahey sisteminde 68 akit taraf bulunmaktadır. Akit taraf için de OAPI (Afrika Birliği)  17 üyesi Avrupa Topluluğu 28 üyesi olan ülkelerde mevcuttur.

Tek bir başvuru ile birçok ülkeye tescil başvurusu yapma olanağı

Her ülke kendi ulusal mevzuatında başvuruları inceler

Koruma her ülkenin kendi ulusal mevzuatına göre gerçekleşir

 Sadece anlaşmaya taraf ülkelerde uluslararası başvuru yapılabilir

Anlaşma ile ilgili işlemler WIPO (Uluslararası Büro) tarafından yürütülür

Tescil sonrası işlemler tüm ülkelerde tek bir dilekçe ile yapılır

 Lahey Anlaşması 3 ayrı uluslararası anlaşmadan oluşmaktadır.

  I.        1934 Londra Metni
II.        1960 Lahey Metni
III.        1999 Cenevre Metni (Türkiye bu metine taraftır)


Tasarımların Uluslararası Korunmasına İlişkin Lahey Anlaşması

1934 Londra Metni:

Başvurular doğrudan Uluslararası Büro’ya (WIPO) yapılır

Ürün örneği verilmesi zorunludur. Görsel anlatım verilmesi zorunlu değildir, görsel anlatımlar yayınlanmaz

Tescil sistemi olmayıp, Uluslararası Depozit (emanet ya da saklama) sistemidir.

Sadece bibliyografik bilgiler yayınlanır

Başvuru dili sadece Fransızcadır

Başvurular mühürlü ya da açık zarf içinde saklanır

Tescil başvurusu yapılacak tasarımlarda sayı olarak herhangi bir kısıtlama olamaması

*         Koruma süresi 2 bölümden oluşur ve 15 yıldır
*         Bir kez yenileme yapılabilir 
*         Tarifname ve tasarımcı bilgileri verilmez
*         Yayın ertelemesi mümkün değildir
*         Çoklu başvuruda farklı sınıflarda tasarım olabilir
*         Ülkelere bakılmaksızın temel ücret ödenir
*         Ülkeler başvuruyu red edemez
*         Başvuru aynı anda anlaşmanın diğer metinlerine göre de yapılmış ise yayın erteleme talebi reddedilir.

1960 Lahey Metni:

Üye sayısı en çok olan metindir

Görsel anlatımların sunulması zorunludur

Tarifname ve tasarımcı bilgileri verilmesi gereklidir

En fazla 12 ay yayın erteleme talebi

Koruma talep edilen ülkelerin belirtilmesi şartı getirilmiştir

Çoklu başvurular sadece aynı sınıfa ait tasarımlar için yapılabilir

Yayınlarda bibliyografik bilgilerle birlikte, görsel anlatımlarda yer alır

Ülkeler için red yetkisi

Maksimum koruma süresi 25 yıl

Başvuru dili Fransızca ya da İngilizce

1999 Cenevre Metni: (Türkiye’nin taraf olduğu metin)


İki temel amaç:


Uluslararası Kuruluşlar ve yenilik araştırması yapan ülkelerin sisteme katılımını sağlayarak üye sayısını artırmak

Sistemi ekonomik ve basit hale getirerek, başvuru sahipleri için kolay kullanılır hale getirmek

1999 Cenevre Metni ile getirilen yenilikler:

 Anlaşmanın adı değiştirilmiştir.

 Anlaşamaya taraf olma hakkı genişletilmiştir

Metin çerçevesinde başvuru yapma hakkı (Mutat Mesken)

Başvuru sahibinin taraf ülkesi (Applicant’s Contracting Party)

Uluslararası Başvurunun tarihi ve Uluslararası Tescil Tarihi

Ülkelere ilişkin standart ya da istisnai ücretler seçeneği

Yayın

Red bildirim süresi (yayından itibaren 12 ay)

Deklarasyon bildirimler

Lahey Anlaşması kapsamında kimler başvuru yapabilir?

Anlaşmaya taraf ülke vatandaşları

Anlaşmaya taraf ülkelerden herhangi birinde ikamet eden gerçek ve tüzel kişiler

Anlaşmaya taraf ülkelerden herhangi birinde gerçek ve etkin bir sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler

Lahey Anlaşması başvurusunun, önceki bir başvuru ya da tescile dayanması şart mı?

HAYIR ( Madrid Protokolünde aranan ŞART Lahey anlaşmasında YOKTUR. PCT (yurt dışı patent sistemi) ile aynıdır.

Lahey Anlaşmasına göre yapılacak başvuru doğrudan ve ilk kez yapılabilir

Anlaşmaya taraf ülkelerden herhangi birinde ikamet eden gerçek ve tüzel kişiler

Anlaşmaya taraf ülkelerden herhangi birinde gerçek ve etkin bir sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler


Lahey Anlaşması Kapsamında Çoklu Tasarım Başvurusu

Lahey Anlaşmasına göre yapılacak bir endüstriyel tasarım başvurusu, ÇOKLU BAŞVURU olarak en çok 100 tasarım için yapılabilir.

Çoklu başvuruya konu tasarımların tümünün Locarno Anlaşmasında belirtilen sınıflardan sadece birinde olması (AYNI SINIFTA) şarttır. (MONO CLASS) 


Çoklu Başvuru Türkiye ve Lahey Anlaşması (Farklar)Lahey Anlaşması koruma süresi: Uluslararası tescil başvuru tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir. Ülke mevzuatına göre bir veya birden çok kez 5’er yıllık periyotlarla yenilenebilir. Yenilenerek uzatılan koruma süresi, ilgili ülke mevzuatının öngördüğü maksimum koruma süresini aşamaz. Örneğin; bazı ülkelerde maksimum süre 15 yıl ise o ülkedeki koruma 15 yılı aşamaz.

Lahey Sistemi  Üye Ülkeler Listesi

1.     African Intellectual Property Organization (OAPI)

2.     Albania

3.     Armenia

4.     Azerbaijan

5.     Belgium

6.     Belize

7.     Benin

8.     Bosnia and Herzegovina

9.     Botswana

10.  Brunei Darussalam

11.  Bulgaria

12.  Cambodia.

13.  Côte d'Ivoire

14.  Croatia

15.  Democratic People's Republic of Korea

16.  Denmark

17.  Egypt

18.  Estonia

19.  European Union

20.  Finland

21.  France

22.  Gabon

23.  Georgia

24.  Germany

25.  Ghana

26.  Greece

27.  Hungary

28.  Iceland

29.  Italy

30.  Japan

31.  Kyrgyzstan

32.  Latvia 

33.  Liechtenstein 

34.  Lithuania

35.  Luxemburg

36.  Mali

37.  Monaco

38.  Mongolia

39.  Montenegro

40.  Morocco

41.  Namibia

42.  Netherlands

43.  Niger

44.  Norway

45.  Oman

46.  Poland

47.  Republic of Korea

48.  Republic of Moldova

49.  Romania

50.  Russian Federation

51.  Rwanda

52.  Sao Tome and Principe

53.  Senegal

54.  Serbia

55.  Singapore

56.  Slovenia

57.  Spain 

58.  Suriname

59.  Switzerland 

60.  Syrian Arab Republic

61.  Tajikistan

62.  The former Yugoslav Republic of Macedonia

63.  Tunisia

64.  Turkey

65.  Turkmenistan

66.  Ukraine

67.  United Kingdom

68.  United States of America

 

Lahey Anlaşması Tasarım Başvurusu Lahey Anlaşması Tasarım Başvurusu Lahey Anlaşması Tasarım Başvurusu Lahey Anlaşması Tasarım Başvurusu Lahey Anlaşması Tasarım Başvurusu Lahey Anlaşması Tasarım Başvurusu