Yurt Dışı Tasarım Tescili YURTDIŞI

Yurt Dışı Tasarım Tescili

Uluslararası tasarım tescili  doğrudan ayrı ayrı ülkelere başvuru, protokol ve anlaşmalar yolu ile başvurular şeklinde başvuru sahibinin koşullarına ve tercihine göre yapılmaktadır. Bazı başvurular aynı korumaları sağlamasına rağmen daha maliyetli olabilmektedir. İstisnai durumlarda, başvuru sahipleri içinde bulunduğu şartlar neticesinde daha maliyetli olan başvuruları tercih etmekte kalmaktadır.

·         Avrupa Topluluk Tasarım Başvurusu (RCD – Registered Community Design)

·         OAPI Tasarım Başvurusu (Afrika Birliğine üye ülkeler)

·         Lahey Anlaşması Başvurusu (The Hague Agreement)

·         Doğrudan Ulusal Başvurular yolu ile başvurular yapılmaktadır.


Avrupa Topluluk Tasarım Başvurusu (RCD)

Avrupa Birliği üye ülkelerinin tümünde geçerlidir. Tek başvuru ile AB (Avrupa Birliği) üyesi ülkelerde tasarım tescili edilmesi için oluşturulan topluluk tasarım başvurusudur. Bu sistem Avrupa Topluluğu içerisinde tasarım tescili almak istediğiniz üye ülke veya ülkelerin bir kısmını eleme imkanı yoktur. Topluluk ülkelerinin bir kısmı seçilecekse diğer başvurulara göre maliyeti yüksek bir başvuru olacaktır.

Bu başvuru sisteminde dikkat edilecek husus; topluluk tasarım başvurusundan önce her ülkede ayrı ayrı başvuru yapılmak zorundaydı. Her ülkede yapılan vekil anlaşmaları ve işlemler nedeniyle maliyetlerin son derece artmasına neden olmakta ve çok az sayıda kişi ya da firmaların tescil başvurusunda bulunduğu görülmekteydi. Tek bir topluluk üyesi ülkesi vekil ile işlemlerin yapılması zorunludur. Ofisimiz böyle durumlarda Yunanistan, Malta ve Hırvatistan da işlem gören bir vekil  ayrıca İspanya’da bir vekil ile hem maliyetlerin asgari olmasını hem de işlemlerin İspanya aracılığıyla yakından takip edilmesini sağlayabilmektedir. 

Avrupa Topluluk Tasarımı Başvurusunun Avantajları:

·         Her ülkede doğrudan yapılan ve ayrı ayrı yapılan başvuru yöntemlerinden çok daha az maliyet içermesi

·         Tescil başvurusu yapılacak tasarımlarda sayı olarak herhangi bir kısıtlama olamaması

·         Tasarımların birkaç ay içerisinde tescil edilebilme imkanıdır.

Avrupa Topluluk Tasarım tescil işlemleri İspanya’nın Alicante’ de bulunan OHIM (Avrupa Topluluk Marka ve Tasarım Ofisi) tarafından yürütülmektedir. Bu sistem 01.01.2003 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır.

Yurt Dışı Tasarım Tescili Yurt Dışı Tasarım Tescili