Patent Başvurusu için Gereken Evraklar PATENT BAŞVURUSU
PATENT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Patent Başvurusu tek bir sahip tarafından yapılabildiği gibi birden çok şahıs tarafından ve birden çok tüzel kişilik tarafından yapılabilmektedir. 

Sadece vekaletname ile yapılan patent başvuruları için fiziki evraklara gerek kalmayacaktır. Şirket ve şahıs bilgileri Türk Patent Marka Kurumu veri bankalarına kayıt edilecektir. Aşağıda belirtilen evraklarda ki bilgiler, patent başvurusu için yeterli olacaktır.

Patent Başvuru sahibi Tüzel Kişi (Şirket, Kurum) 
Vergi Levhası 
Faaliyet Belgesi 
Patent açıklaması (Ofisimiz tarafından patent hazırlık dosyası verilecektir)
Türk Patent ve Marka Kurumu siciline kayıtlı vekil vekaletnamesi

Patent Başvuru sahibi Şahıs (Firma, gerçek kişi, öğrenci, emekli vs.)
Nüfus Cüzdanı ya da Ehliyet 
Patent açıklaması (Ofisimiz tarafından patent hazırlık dosyası verilecektir)
Türk Patent ve Marka Kurumu siciline kayıtlı vekil vekaletnamesi
Patent Başvurusu için Gereken Evraklar