Patent Araştırma PATENT BAŞVURUSU

Patent Araştırma

Patent başvurusu yapılmadan önce patent başvurusu yapılacak ürün hakkında patent ön araştırması yapılabilmektedir. Bu durumda başvurulan ülkede ya da farklı ülkelerde patentin daha önce tescili olup olmadığı ya da başvuru yapılıp yapılmadığı anlaşılabilecektir.

Patent araştırmaları ancak patent başvurusu yapmış olduğunu düşünebileceğimiz firma isimleri ya da şahıs isimleri ve patent başvurusu yapılacak ürünün muhtemel buluş başlıklarında kullanılabilecek anahtar kelimeler ile mümkün olabilmektedir. Patent başvurusu yapılan ürünün patent başlığı çok genel ifadeler olabilmesi durumunda çok kapsamlı bir araştırma gerekmektedir. Örneğin, daha önce patent alınmış patent başlığı “pencere sistemi” ise araştırma sistemi içinde sadece pencere sistemi geçen başlıkla beraber içinde “pencere” kelimesi geçen tüm patent başvurularını gösterecektir. Patent başvurusu yapılacak ürün pencere kilitleme sistemi ile ilgili olup aynı ürüne başka patent başvurusu yapan üçüncü şahısın, buluş başlığını “güvenlik aparatı” başlığı ile başvurması durumunda araştırma da güvenlik sistemi anahtar kelimesi bize daha önce başvurusu yapılmış patenti tespit ettirmeyecektir. Bu nedenle patent araştırması çok kapsamlı yapılmalıdır.

Yapılan ücretsiz patent araştırmaları sayesinde, patent başvuru sahibi ya da buluşçu elde edeceği araştırma sonuçları dokümanları ile geliştirilen son teknikleri görebilecek yapması gerekebilecek değişiklikler konusunda uzmanımız tarafından bilgi alabilecektir.


Patent Araştırması Nasıl Yapılır?

Patent araştırması, yerel ve uluslararası yetki sahibi veri tabanları aracılığıyla yapılabilmektedir. Ofisimizi bu veri tabanlarına girilen tüm verileri yetki sahibi kuruluşlardan aldığı resmi bültenler ve bunların daha kısa ve pratik düzeyde elde edilebilmesi ve eleminize edici özel programları ile sağlayabilmektedir. Bu sayede en güncel sonuçlar ile güvenilir ve net araştırma sonuçları hizmet vermekteyiz.  Türkiye’de kayıtlı olan patent araştırmalarını ofisimiz yapmaktadır. Yurtdışında olan patent başvurularını başvuru sahipleri anahtar kelimeler girerek ya da şirket şahıs isimlerini ilgili alanlara yazarak sorgu yapabilir. Araştırma sonuçlarında güncel bazı başvurular, henüz yayın edilmediklerinden aşağıda belirtilen veri tabanlarında görünmeyebilir. Bu durumda bahsedilen yetkili ofisler güncel bilgi için araştırma ücreti karşılığında resmi bir rapor sunabilmektedirler.

Uluslararası yetkili kamuya açık araştırma veri tabanlarının bazıları:

WIPO Patent Scope  http://www.wipo.int/patentscope/en/
 ESPACENET             https://www.epo.org/searching-for-patents/technical/espacenet.html 
USPTO                      https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents 
 Google Patents         https://www.google.com/patents 

Patent Araştırma Patent Araştırma