Patent Başvurusu PATENT BAŞVURUSU

Patent Başvurusu


Halk arasında patent başvurusu ile marka başvurusu sıklıkla karıştırılmaktadır. Şirket/firma ismi, ürün, mal adı, logo, amblem tescilleri için markanın nasıl alınacağını açıklayan marka tescili sayfasına bakınız.

Patent alınabilmesi için öncelikle buluşun hangi tür patentin konusu olduğu tespit edilmelidir. Patent başvuruları sonrasında patent ya da faydalı model belgelerine sahibi olunur. Bunların yanısıra halk arasında tasarım patenti olarak bahsedilen endüstriyel tasarım tescili için tasarım başvurusu sayfasına bakınız.
PATENT ÇEŞİTLERİ

Patent başvuruları iki şekilde gerçekleştirilir. İki  çeşit patent başvurusu ile korunabilmektedir. İlki patent başvurusu ile incelemeli patent başvurusu olarak yapılmaktadır. Son olarak faydalı model başvurusu ile bahsedilen iki çeşit patent başvurusu yapılabilmektedir. 2017 Ocak ayından önce  incelemesiz patentler 7 yıl korunmakta olup 2017 Ocak ayı sonrasında kaldırılarak patent çeşitleri ikiye indirilmiştir. 2017 öncesi incelemesiz patent başvuruları incelemeli patente dönüştürülebilme hakkı elde etmiştir.


    1. İncelemeli Patent Başvurusu: Aralarında Türk Patent ve Marka Kurumu’nun da olduğu belirli patent ofislerinde patent başvurusunun incelenmesiyle elde edilen araştırma raporuna dayanılarak verilen patent başvurusudur.  20 yıl koruma sağlar. Koruma süresi uzatılmaz.
    2. Faydalı Model Başvurusu: 10 yıl koruma hakkı veren patent başvuru sistemidir. İncelemeli patent başvuru sistemine göre daha az maliyetle ve kısa sürede alınabilir. Kurum içerisinde araştırma raporu düzenlenmesi şartı 2017 yılı kanun değişikliği ile yürürlüğe girmiştir.Faydalı Model ve Patent Farkı:

Her ikisinde de yenilik, sanayide uygulanabilirlik kriteri aranırken faydalı model başvurularında tescil edilmesi için patent başvurularında aranan tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz. Tekniğin bilinen durumunu aşma kriteri patent tescilinde aranır. Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.


Tekniğin bilinen durumu: Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı ve sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur. 

Patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayınlanmış olan ve patent başvuru tarihinden önceki tarihli Türk Patent ve faydalı model belgesi başvurularının yayınlanan ilk metinleri, tekniğin bilinen durumuna dahildir.

Patent ve faydalı model kriterlerine bakıldığında faydalı model daha önce patent belgesi ya da faydalı model belgesi almış bir patentin geliştirilip teknik bir soruna çözüm getirilerek yenilik kazanması ile elde edilebilir.

Yenilik değerlendirilmesi: İstemde korunmak istenen teknik unsurlar, önceki teknikte yer alan doküman ile karşılaştırılır. Önceki teknikte açıklanan bilgilerin, istemde belirtilen ve korunmak istenen unsurları net olarak içerip içermediği değerlendirilir. Önceki tekniğe ait birden çok dökümanın birleştirilerek değerlendirilmesi söz konusu değildir.

İstem ?Buluşun korunması istenilen unsurlarını tanımlar. Korunması istenilen buluş konusunun teknik özelliklerini tanımlar. İstem veya istemlerin dayanağı tarifnamedir. İstem veya istemler tanımlanan buluşun kapsamını aşamaz. Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yazılır.Önceki Teknik ?Tekniğin bilinen durumuna göre değerlendirilecek konu olan konu, başvuruya konu buluş ve başvurudaki istemlerdir.Tekniğin bilinen durumunda dahil olması nedeniyle yeniliği ortadan kaldırılacak açıklamalar, yazılı, sözlü, kullanım veya herhangi bir şekilde gerçekleşebilir.Buluş konusu ve istemlerdeki unsurlar tekniğin bilinen durumuna dahil olan dökümanlardaki unsurların her biri ile ayrı ayrı karşılaştırılır.Yenilik değerlendirilmesinde, istemlerdeki unsurların açıkça söz konusu dökümanlarda açıklanıp açıklanmadığı değerlendirilir.Başvuruya konu buluşta ve önceki dökümanlardaki, çözümü amaçlanan problem ve problemin çözümünde uygulanan yaklaşım dikkate alınır.Değerlendirmelerde görüşü alınacak kişi, tekniğin ilgili alanında uzman kişidir.

Sanayiye uygulanabilir olma: Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.


Patent Başvurusunun Hazırlanması
Patent başvurusu 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yönetmeliklerine ve değişikliklerine eksiksiz şekilde uygun hazırlanması gerekmektedir. Uygun olarak hazırlanan patent başvurularında dahi başvuru sahibinin başvuracağı patenti hukuki çerçevede tüm alternatif yapılandırmalara ve benzerlerine karşı korunması sağlanamayabilir. Ofisimiz tescile uygun bir patent başvuru dökümanı hazırlaması yanında hukuki açıdan tam koruma sağlayacak başvuru hazırlanmaktadır.

Patent başvurularınız için ofisimizden ücretsiz örnek patent hazırlama dosyası isteyebilirsiniz. Bu dosya ile patentine başvuracağınız ürünü ne şekilde tarif etmeniz gerektiği belirtilmektedir.

Başvuru sahibinin patent başvurusunun nasıl bir koruma sağlayacağı, konusunda uzman patent uzmanlarımız, Türk Patent ve Marka Kurumu siciline kayıtlı patent vekilleri ve Fikri Sınai Haklar Hukuku konusunda uzman avukatlar ile değerlendirilerek belirlenir. Bu sayede başvuru sahibi patent başvurusu öncesi elde edeceği hakları eksiklikleri ya da riskleri ile önceden ücretsiz tespit edebilir.


Kimler Patent / FM Başvurusu Yapabilir

  • ·         TC vatandaşları
  • ·         Türkiye’de ikamet eden kişiler
  • ·         Türkiye’de sınai veya ticari faaliyette bulunan kişiler
  • ·         Paris sözleşmesi veya DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) Anlaşmasına taraf ülke vatandaşları
  • ·         Karşılıklılık ilkesi kapsamında Türk vatandaşlarına paten koruması hakkı tanıyan ülke vatandaşları

 

 

 

 

 

 

Patent Başvurusu Patent Başvurusu Patent Başvurusu Patent Başvurusu Patent Başvurusu